Thursday, March 4, 2010

TIPS PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

Pengajian Perniagaan Kertas 2 mengandungi 6 bab yang sangat luas cakupannya. Bagaimanakah pelajar dapat menguasai kertas 2 ini dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang? Bab Keusahawanan merupakan bab yang sangat penting. Sekiranya pelajar dapat menguasai bab yang satu ini, peluang sangat cerah untuk lulus dengan mudah. Dalam Bahagian A, soalan no.2 iaitu soalan yang wajib dijawab akan diuji daripada bab Keusahawanan. Manakala di Bahagian B, sekali lagi soalan pilihan dengan markah 25% akan diuji daripada bab Keusahawanan juga. Ini bermakna 50% dalam genggaman sekiranya pelajar berupaya menguasai bab Keusahawanan sepenuhnya.

Oleh kerana pelajar mesti menjawab 4 soalan penuh, dua soalan lagi pelajar bolehlah memilih untuk mengkhusus dalam bab Koperasi dan Organisasi bukan berasaskan untung serta bab Komunikasi.